Pasen e póñanse cómodos. Dámoslles  a benvida á segunda edición do (S8) Mostra de Cinema Periférico, que terá lugar os días 2, 3, 4 e 5 de xuño no Antigo Cárcere Provincial de A Coruña. Aínda que quedan varias semanas, dende aquí xa comezamos a ofrecer algúns aperitivos que dan unha idea do saboroso menú que se poderá disfrutar este ano na Mostra. Non hai máis que ver o repaso en vídeo da primeira edición do (S8), no 2010, para que a calquera se lle faga a boca auga. Así que permanezan en sintonía…

Pasen y pónganse cómodos. Les damos la bienvenida a la segunda edición de (S8) Mostra de Cinema Periférico, que tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 5 de junio en la Antigua Cárcel Provincial de A Coruña. Aunque aún quedan varias semanas para entonces, desde aquí ya empezamos a ofrecer algunos aperitivos que dan una idea del jugoso menú que se podrá disfrutar este año en la Mostra. No hay más que ver el repaso en vídeo de la primera edición del (S8), en 2010, para que a cualquiera se le haga la boca agua. Así que permanezcan en sintonía…

Welcome to the second edition of (S8) Peripheral Film Festival. It will take place 2nd, 3rd, 4th and 5th of June 2011 in the Old Provincial Prison of A Coruña. There are still some weeks off before the event starts but we have decided to tell you something about our “menu”. Firstly, you can watch our first edition movie to know how the (S8) will look like this year.

Como xa  saben os que nos seguiron o ano pasado, o (S8) é unha aposta polo cine periférico: isto é, non só a vangarda e á experimentación, senón todas aquelas manifestacións do audiovisual que se moven nas marxes: os da industria, os da linguaxe, os das canles de distribución, os do uso das ferramentas, e ata os do propio fotograma. E, como o mesmo nome da Mostra indica, conservando como esencia o espírito do Super8: un formato que, ademais de documentar o noso pasado máis recente, foi (e é) unha ferramenta singular para cineastas e artistas de vangarda nas súas vertentes máis arriscadas, o vehículo dos pioneiros.

Teremos no (S8) un percorrido en grao sumo variado, con seccións como Ópera Prima, na que se rescatan os primeiros traballos en Super 8 de cineastas recoñecidos, e que o ano pasado contou coa filmografía en Super8 de Iván Zulueta. Unha sección que achega ao público estes «primeiros pasos», moitas veces auténticos incunables, de creadores fundamentais. Na Segunda Vida das Imaxes (sección na que o ano pasado visitáronnos Mark Rappaport e Gustav Deutsch), percorreremos, así mesmo, o máis estimulante que se fai, a día de hoxe, no cine de apropiación, arquelogía, experimentación e remestura a nivel internacional, este ano cun ciclo de luxo do que pronto daremos máis pistas. Para demostrar ata que punto o Super 8 é aínda un formato vivo e prolífico, a Mostra dará conta e visibilizará tamén un ano máis a todos os artistas que usan este formato como medio de expresión na súa sección Super 8 Contemporáneo. Botaremos, tamén, unha necesaria mirada atrás que nos axuda a gozar e a comprender o cine periférico e o desarollo das linguaxes audiovisuais: por unha banda, co repaso ás vangardas europeas e norteamericanas que fai a sección Historia do Cine de Vangardas, e por outro coa sección Arquivos Históricos, realizada conxuntamente coa Filmoteca Española, na que se escava nos arquivos que configuran a memoria colectiva de España. E como non podía ser menos, o (S8) tamén crea unha conexión coa súa contorna noutros Formatos de Cine en Galicia, sección na que teñen cabida tanto os novos creadores, como a exploración do rastro das vangardas en Galicia e os primeiros traballos de creadores xa consagrados.

Como dixemos, a Mostra ocúpase tamén das marxes do fotograma: é dicir, todas esas facetas do cine que van máis aló das películas. Un dos pratos fortes, entón, serán as noites, nas que se poderá gozar do cine en directo: o Cine Performativo, que expande e diversifica de xeito sorprendente as posibilidades do audiovisual. As vídeo- instalacións e as instalacións interactivas tamén xogan nesta mesma liga, na que o (S8) ofrece unha oportunidade única de xogar.

Catro días que dan para máis do que parece, e nos que poden participar todos: tamén hai tempo para os talleres, para os encontros entre profesionais (que se materializarán no Observatorio), e para que os nenos e nenas poidan gozar do cine periférico á súa medida. Días nos que A Coruña será unha festa, pois o (S8) tamén sae á rúa: os «cuentapelis» volverán tomar a cidade, o cine viaxará en tranvía, e as artes escénicas e as accións urbanas estáran en cada esquina.
Isto non fixo máis que empezar. Como xa dixemos, que todo o mundo vaia tomando nota e collendo sitio para esta edición que, como vos iremos contando, non vai ter desperdicio.

Como ya saben quienes nos siguieron el año pasado, el (S8) es una apuesta por el cine periférico: esto es, no sólo la vanguardia y a la experimentación, sino todas aquellas manifestaciones del audiovisual que se mueven en los márgenes: los de la industria, los del lenguaje, los de los canales de distribución, los del uso de las herramientas, e incluso los del propio fotograma. Y, como el mismo nombre de la Mostra indica, conservando como esencia el espíritu del Super8: un formato que, además de documentar nuestro pasado más reciente, ha sido (y es) una herramienta singular para cineastas y artistas de vanguardia en sus vertientes más arriesgadas, el vehículo de los pioneros.

Tendremos en el (S8) un recorrido de lo más variado, con secciones como Ópera Prima, en la que se rescatan los primeros trabajos en Super 8 de cineastas reconocidos, y que el año pasado contó con la filmografía en Super8 de Iván Zulueta. Una sección que acerca al público estos «primeros pasos», muchas veces auténticos incunables,  de creadores fundamentales. En La Segunda Vida de las Imágenes (sección en la que el año pasado nos visitaron Mark Rappaport y Gustav Deutsch), recorreremos, asimismo, lo más estimulante que se hace, a día de hoy, en el cine de apropiación, arquelogía, experimentación y remezcla a nivel internacional, este año con un ciclo de lujo del que pronto daremos más pistas. Para demostrar hasta que punto el Super 8 es aún un formato vivo y prolífico, la Mostra dará cuenta y visibilizará también un año más a todos los artistas que usan este formato como medio de expresión en su sección Super 8 Contemporáneo. Echaremos, también, una necesaria mirada atrás que nos ayuda a disfrutar y a comprender el cine periférico y el desarollo de los lenguajes audiovisuales: por un lado, con el repaso a las vanguardias europeas y norteamericanas que hace la sección Historia del Cine de Vanguardias, y por otro con la sección Archivos Históricos, realizada conjuntamente con la Filmoteca Española, en la que se excava en los archivos que configuran la memoria colectiva de España. Y como no podía ser menos, el (S8) también crea una conexión con su entorno en Otros Formatos de Cine en Galicia, sección en la que tienen cabida tanto los nuevos creadores, como la exploración del rastro de las vanguardias en Galicia y los primeros trabajos de creadores ya consagrados.

Como hemos dicho, la Mostra se ocupa también de los márgenes del fotograma: es decir, todas esas facetas del cine que van más allá de las películas. Uno de los platos fuertes, entonces, serán las noches, en las que se podrá disfrutar del cine en directo: el Cine Performativo, que expande y diversifica de manera sorprendente las posibilidades del audiovisual. Las video- instalaciones y las instalaciones interactivas también juegan en esta misma liga, en la que el (S8) ofrece una oportunidad única de jugar.

Cuatro días que dan para más de lo que parece, y en los que pueden participar todos: también hay tiempo para los talleres, para los encuentros entre profesionales (que se materializarán en el Observatorio), y para que los niños y niñas puedan disfrutar del cine periférico a su medida. Días en los que A Coruña será una fiesta, pues el (S8) también sale a la calle: los «cuentapelis» volverán a tomar la ciudad, el cine viajará en tranvía, y las artes escénicas y las acciones urbanas estáran en cada esquina.

Esto no ha hecho más que empezar. Como ya dijimos, que todo el mundo vaya tomando nota y cogiendo sitio para esta edición que, como os iremos contando, no va a tener desperdicio.

Those ones who have followed us from last edition already know that (S8) bets on peripheral cinema. It is not just avant-garde and experimentation but any audiovisual sign produced beyond the industry, language and distribution edges. In addition, it conserves the Super 8 spirit, a cinema format that has documented our recent History as well as a singular tool for filmmakers and avant-garde artists. The Super 8 has been and still is the vehicle for pioneers.

The (S8) will have a varied program divided in sections like Opera Prima, where we rescue first Super 8 movies from well known filmmakers (last year the director was Iván Zulueta) in order to approach the “first steps” of these artists to an audience.

In The Second Life of Images we will look around the most stimulating current appropriation cinema. Last year Mark Rappaport came to the Festival to talk about his work. This year we are having a luxury season that will be explained really soon.

Just to show how rich and prolific is the Super 8 format the Festival will show current artists’ movies who use this format. It will take place at the section Contemporary Super 8.

We will look around to European and North American avant-garde in the Avant-garde Cinema History. On the other hand, the section Historical Files co-produced by the Spanish Filmoteque will explore into these files that are part of the collective Spanish memory.

In addition, the (S8) creates a connection with its own environment. It will take place at Other formats of Galician cinema, section where new filmmakers will share screen with avant-garde Galician artists and first movies of acclaimed ones.

As we have introduced, the Festival will explore other facets beyond screenings. During the (S8) nights, the audience would enjoy live cinema thanks to the section Performative Cinema. Video-installations and Interactive installations will also share this interaction with the audience.

Everyone is invited to be part of the Festival. During four days, we will offer adult and children workshops and professional meetings (Observatory) . In addition, the city of A Coruña will be a party as well. The (S8) will be represented on the streets and public transport thanks to the “cuentapelis” (a man specialized in telling movie stories) and urban performances.

This is just the beginning. We hope everyone have taken notes and have reserved these days of June to enjoy the second edition of (S8) in A Coruña.We will keep you posted of everything related with Festival.