Mañá martes 31 de maio arrincan as proxeccións do ciclo «O ceo na Terra», comisariado por Garbiñe Ortega, que este ano protagoniza a sección «A Segunda vida das Imaxes» do (S8). Ás 18:00 h. no CGAI, proxectarase a Sesión 1 (titulada «Revelacións nocturnas») do programa dedicado á excepcional obra de Phil Solomon. Desde os dominios da memoria, das épocas e das persoas que xa non existen, Phil Solomon parece envíar mensaxes que atravesan, por sorpresa, a neve dos tempos. É por iso quizais que as películas de Phil Solomon forman parte deste ciclo que explora as manifestacións do ceo na terra a través do cine, os rastros do espiritual e sobrenatural na luz que sae dos proxectores. Unhas mensaxes sobrecolledoras, as súas, dunha gran beleza formal e poder evocador, as deste cineasta que desde as montañas de Boulder, Colorado, continuou a carreira de fondo do lendario Stan Brakhage, de quen fose discípulo avantaxado para terminar atopando a súa senda única e persoal.Mañana martes 31 de mayo arrancan las proyecciones del ciclo «El cielo en la Tierra», comisariado por Garbiñe Ortega, que este año protagoniza la sección «La Segunda vida de las Imágenes» del (S8). A las 18:00 h. en el CGAI, se proyectará la Sesión 1 (titulada «Revelaciones nocturnas») del programa dedicado a la excepcional obra de Phil Solomon. Desde los dominios de la memoria, de las épocas y de las personas que ya no existen, Phil Solomon parece envíar mensajes que atraviesan, como por ensalmo, la nieve de los tiempos. Es por ello quizás que las películas de Phil Solomon forman parte de este ciclo que explora las manifestaciones del cielo en la tierra a través del cine, los rastros de lo espiritual y sobrenatural en la luz que sale de los proyectores. Unos mensajes sobrecogedores, los suyos, de una gran belleza formal y poder evocador, los de este cineasta que desde las montañas de Boulder, Colorado, ha continuado la carrera de fondo del legendario Stan Brakhage, de quien fuera discípulo aventajado para terminar hallando su senda única y personal.Tomorrow tuesday may 31th, the  (S8) season «Heaven on Earth» will start with the projection of the first session devoted to the work of the exceptional filmmaker Phil Solomon. At 18:00 h, in the CGAI.