Ás veces, é moi saudable ir ao contraxeito. En especial, se a corrente contra a que se vai é das que paralizan, apabullan e esmagan, o vento dos nosos capitalistas tempos modernos. Left Hand Rotation -colectivo que estará presente no (S8) cunha instalación- vai a contramán, xira na dirección contraria á estipulada, como a tradución do seu nome indica. E fano despregando unhas accións que, cunha vertente moi lúdica, deixan ao descuberto o absurdo do mundo no que vivimos. Como eles mesmos o definen, Left Hand Rotation «é un xiro na dirección contraria que pode producirse en calquera momento, un parafuso que hai que apertar xusto ao contrario do esperado». Un concepto en constante construción e cuestionamento.A veces, es muy saludable ir a contracorriente. En especial, si la corriente contra la que se va es de las que paralizan, apabullan y aplastan, el viento de nuestros capitalistas tiempos modernos. Left Hand Rotation -colectivo que estará presente en el (S8) con una instalación-  va a contramano, gira en la dirección contraria a la estipulada, como la traducción de su nombre indica. Y lo hacen desplegando unas acciones que, con una vertiente muy lúdica, dejan al descubierto el absurdo del mundo en el que vivimos. Como ellos mismos lo definen, Left Hand Rotation “es un giro en la dirección contraria que puede producirse en cualquier momento, un tornillo que hay que apretar justo al contrario de lo esperado”. Un concepto en constante construcción y cuestionamiento.Sometimes is really healthy to go against the current, especially if this is a paralyzing and crushing current: the mainstream of the capitalist modern times. Left Hand Rotation –art collective that will perform on the (S8)- breaks the mud and drives in the wrong direction.
They do it displaying some actions with a recreational side, showing how absurd is the world we are living.
Left Hand Rotation defines its collective as “a turn in the wrong direction that can be produced at any moment, a screw that need to be tightened against the current”. Basically, a concept in constant construction.