Guy Sherwin, unha das figuras máis significativas do cine performativo, fará unha visita ao (S8) con dobre aliciente: por unha banda, a proxección das pezas curtas «ao uso» da súa filmografía. Polo outra, o acontecemento no que se poderá asistir a unha das súas sesións de cine en directo. Algo que, sen dúbida, rompe esquemas con respecto ao que pode facer unha película.
Guy Sherwin, una de las figuras más significativas del cine performativo, hará una visita al (S8) con doble aliciente: por un lado, la proyección de las piezas cortas “al uso” de su filmografía. Por el otro, el acontecimiento en el que se podrá asistir a una de sus sesiones de cine en directo.  Algo que, sin duda, romperá esquemas con respecto a lo que puede hacer una película.
Guy Sherwin is one of the most important performative cinema figures. The(S8) is pleased to count on his presence as well as to show his short piecesand a live cinema session. According to Sherwin, having a camera or aprojector is like having a time machine. Thanks to this machine you can goback in time and shake your hand to your own 30 years ago “I”. You can jumpfrom one side to another and project in the same mirror the same old treeswith different shadows.