Desde os dominios da memoria, das épocas e das persoas que xa non existen, Phil Solomon parece envíar mensaxes que atravesan, por sorpresa, a neve dos tempos. É por iso quizais que as películas de Phil Solomon forman parte deste ciclo que explora as manifestacións do ceo na terra a través do cine, os rastros do espiritual e sobrenatural na luz que sae dos proxectores. Unhas mensaxes sobrecolledoras, as súas, dunha gran beleza formal e poder evocador, as deste cineasta que desde as montañas de Boulder, Colorado, continuou a carreira de fondo do lendario Stan Brakhage, de quen fose discípulo avantaxado para terminar atopando a súa senda única e persoal.

Desde los dominios de la memoria, de las épocas y de las personas que ya no existen, Phil Solomon parece envíar mensajes que atraviesan, como por ensalmo, la nieve de los tiempos. Es por ello quizás que las películas de Phil Solomon forman parte de este ciclo que explora las manifestaciones del cielo en la tierra a través del cine, los rastros de lo espiritual y sobrenatural en la luz que sale de los proyectores. Unos mensajes sobrecogedores, los suyos, de una gran belleza formal y poder evocador, los de este cineasta que desde las montañas de Boulder, Colorado, ha continuado la carrera de fondo del legendario Stan Brakhage, de quien fuera discípulo aventajado para terminar hallando su senda única y personal.
Original text in Spanish.

Unha das cousas que máis chaman a atención no cine de Solomon é como, aínda tendo unha esencia tan etérea como é a memoria, as súas películas teñen unha materialidad tan palpable que case parece que teñan relevo, como a pegada dun ser que foi e que agora coñecemos en forma de fósil. É coma se a luz da pantalla fose maciza e Solomon, máis que filmar, tallase o seu cine a golpe de martelo e cincel, ou o pintase con acrílicos e acuarelas. A narratividad queda fóra de xogo nun cine que debe ser entendido e mirado como como unha obra de arte plástica. A pantalla é aquí, en palabras do propio Solomon, “un rectángulo con tensións espaciais bidimensionales, máis que unha fiestra a unha fantasía”.

Texturas embriagadoras e sensoriais froito dun traballo artesanal e arduo, combinadas en forma de rimas, metáforas e misteriosas composicións de aura sobrenatural. O cine entendido dun xeito espiritual, máis que racional, e cuxas formas achegar a formas de arte máis viscerales. O mesmo Solomon traza un arco das súas referencias bastante elocuente: “As miñas películas están moito máis cerca na súa temperamente, ideas e tendencias á forma e contido de certos poetas un tanto herméticos, como Emily Dickinson, John Ashbery, Wallace Stevens, e Jorie Graham. Ou pintores narrativos e texturales como Albert Pinkham Ryder, Francis Bacon e Anselm Kiefer. Ou os ambiguos, exuberantes e misterioros paisaxes sonoras da música electrónica orgánica de Brian Eno”.

O ciclo “O ceo na Terra” ofrécenos unha significativa selección do seu traballo, na que se poden contemplar obras tan impactantes visualmente e suxestivas como Snowman, ou Remains to be seen, ou dunha concreción de escultura como Yes. I said yes, I will, yes ou Psalm II: Walking Distance. Ou, directamente, como en The Exquisite Hour (e isto pódese aplicar a case todas as súas pezas) experiencias sobrenaturais das que se poden vivir nunha sala de cine. Mundos que se intúen, que se albiscan a través do rabillo do ollo, dimensións descoñecidas ás que Solomon déixanos entrar durante uns minutos.

Phil Solomon
Sesión 1 – Revelacións nocturnas
Martes 31 de maio. 18:00 h.
Lugar: CGAI.
Sesión 2 – O que queda por ver
Xoves 2 de xuño. 18:00 h.
Lugar: CGAI
 

Una de las cosas que más llaman la atención en el cine de Solomon es como, aún teniendo una esencia tan etérea como es la memoria, sus películas tienen una materialidad tan palpable que casi parece que tengan relieve, como la huella de un ser que fue y que ahora conocemos en forma de fósil. Es como si la luz de la pantalla fuera maciza y Solomon, más que filmar, tallara su cine a golpe de martillo y cincel, o lo pintara con acrílicos y acuarelas. La narratividad queda fuera de juego en un cine que debe ser entendido y mirado como como una obra de arte plástica. La pantalla es aquí, en palabras del propio Solomon, “un rectángulo con tensiones espaciales bidimensionales, más que una ventana a una fantasía”.

Texturas embriagadoras y sensoriales fruto de un trabajo artesanal y arduo, combinadas en forma de rimas, metáforas y misteriosas composiciones de aura sobrenatural. El cine entendido de una manera espiritual, más que racional, y cuyas formas se acercan a formas de arte más viscerales. El mismo Solomon traza un arco de sus referencias bastante elocuente: “Mis películas están mucho más cerca en su temperamente, ideas y tendencias a la forma y contenido de ciertos poetas un tanto herméticos, como Emily Dickinson, John Ashbery, Wallace Stevens, y Jorie Graham. O pintores narrativos y texturales como Albert Pinkham Ryder, Francis Bacon y Anselm Kiefer. O los ambiguos, exuberantes y misterioros paisajes sonoros de la música electrónica orgánica de Brian Eno”.

El ciclo “El cielo en la Tierra” nos ofrece una significativa selección de su trabajo en dos sesiones, en la que se pueden contemplar obras tan impactantes visualmente y sugerentes como Snowman, o Remains to be seen, o de una concreción de escultura como Yes. I said yes, I will, yes o Psalm II: Walking Distance. O, directamente, como en The Exquisite Hour (y esto se puede aplicar a casi todas sus piezas) experiencias sobrenaturales de las que se pueden vivir en una sala de cine. Mundos que se intuyen, que se vislumbran a través del rabillo del ojo, dimensiones desconocidas a las que Solomon nos deja entrar durante unos minutos.

Phil Solomon
Sesión 1 – Revelaciones nocturnas
Martes 31 de mayo. 18:00 h.
Lugar: CGAI.

Sesión 2 – Lo que queda por ver
Jueves 2 de junio. 18:00 h.
Lugar: CGAI.