O (S8) acollerá, dentro do seu programa, unha mostra elaborada por Playitme Audiovisuales dun dos campos máis fértiles no uso do Super 8 a día de hoxe: o videoclip. É un feito que a existencia de internet -mención especial a youtube- devolveu a dignidade perdida ao videoclip, ven máis videoclips que nunca e, sobre todo, ven sen necesidade de que unha gran compañía os programe na televisión. Bandas e artistas independentes teñen a opción de que o que fan sexa visto amplamente en todo o mundo, e sobre todo, que sexa algo máis que un vehículo publicitario. Un estímulo que fai que a creatividade de multiplique, e que esta forma de arte estea máis viva que nunca. O curioso de todo isto é que precisamente unha ferramenta froito dos últimos tempos, a rede, lle dun empuxón a un formato analóxico como é o Super 8.

El (S8) acogerá, dentro de su programa, una muestra elaborada por Playitme Audiovisuales de uno de los campos más fértiles en el uso del Super 8 a día de hoy: el videoclip. Es un hecho que la existencia de internet -mención especial a youtube- ha devuelto la dignidad perdida al videoclip. Se ven más videoclips que nunca y, sobre todo, se ven sin necesidad de que una gran compañía los programe en televisión. Bandas y artistas independientes tienen la opción de que lo que hacen sea visto ampliamente en todo el mundo, y sobre todo, que sea algo más que un vehículo publicitario. Un estímulo que hace que la creatividad de multiplique, y que esta forma de arte esté más viva que nunca. Lo curioso de todo esto es que precisamente una herramienta fruto de los últimos tiempos, la red, le de un empujón a un formato analógico como es el Super 8.

 
Original text in Spanish.

Xa non son só a textura e as implicacións estéticas do formato. Quizais se poida relacionar este repunte coa propia fisicidad da película, un aliciente máis para unha xeración que, usando internet, quere seguir facendo cousas coas mans. O renacemento do gusto polas manualidades como forma de creación, ou que o stop motion siga san e forte -independentemente da animación dixital- dan fe de que os ceros e os uns non substitúen, senón que amplifican, o que sucede no plano do tanxible.

Un fértil terreo abonado para a creatividade, o videoclip, que se move pola periferia da que o (S8) participa, na que nace o máis estimulante que se está facendo a día de hoxe. A selección de videoclips en Super 8 que nos trae Playtime Audiovisuales debulla unha produción heteroxénea e pletórica.

Hindou, tema de sons tropicais de El Guincho, abre o programa co videoclip de botes piratas en Super 8 feito polo novo fotógrafo barcelonés Adrià Cañameras. Laura Ginès e Pere Ginard, ou o que é o mesmo, Laboratorium, micro-factoría catalá dedicada á ilustración, o cine experimental e a animación, son os responsables do videoclip do tema Llenya d’alzina, de Els nens eutròfics, gozosa celebración de metraxe atopada rexional. O realizador Ramon Ayala -un dos valedores do Super 8 a día de hoxe- asina o vídeo de Poor poor the egg, de Le Pianc, imaxes de surrealismo pop e ovos en diversas formas e interpretacións. As luces e as texturas son os protagonistas no vídeo de Holy Ghost (canción de Rita Redshoes) realizado polo portugués Pedro Mira.

John I’m only dancing, vídeo das estadounidenses Vivian Girls que saca o máximo partido da beleza destrutiva nun despezamento (e dos pantalóns curtos) é obra de Oriol B. Massats. Dostopos, proxecto creado por Ariadna Ribas e Ana Pfaff que explora a relación entre imaxe e música e manexa amplamente o found footage, é o resposable do videoclip de Aplauso, de Alado Sincera, unha evocadora peza tomada polos xogos dos nenos. As animacións con ecos do universo de Jan Svankmajer son o prato forte do vídeo de Víctor Sastre para Minimal 21, A mare absent.

Que te besen é a canción dos colombianos Aterciopelados ilustrada polo videoclip de found footage saído de exhaustivas escavacións de Super 8 realizadas por Simón Hernández (moitas das imaxes pertencen ao propio arquivo familiar de Andrea Echeverri, cantante da banda). A enigmática historia con aires fronteirizos de Amor a tientas, canción de Flow, corre a cargo de Santiago Torres. Luís López Carrasco, integrante do colectivo Los Hijos, dirixe o impresionista e evocador videoclip de La baguette, para The Pyrinerds. Afastados e extravagantes veráns os de Hawaii, tema de Sacramento, con videoclip do autodidacta e polifacético Tomás Peña.  Anna D. Ortuño, dona dun singular imaxinario, asina un colorido e pictórico videoclip festivo para Bulma: O Llençol. Meg and my girlfriend (The Melocotons) é un videoclip que apela ás películas de serie Z dos sesenta a cargo de Catxo e Yago Garbizu.

Unha selección á que nos asomamos, imprescindible de ver para poder comprender a súa riqueza. En próximas entregas seguiremos percorrendo o ciclo de Super 8 Contemporáneo desta edición da mostra, permanezan en sintonía.

Ya no son sólo la textura y las implicaciones estéticas del formato. Quizás se pueda relacionar este repunte con la propia fisicidad de la película, un aliciente más para una generación que, usando internet, quiere seguir haciendo cosas con las manos. El renacimiento del gusto por las manualidades como forma de creación, o que el stop motion siga sano y fuerte -independientemente de la animación digital- dan fe de que los ceros y los unos no sustituyen, sino que amplifican, lo que sucede en el plano de lo tangible.

Un fértil terreno abonado para la creatividad, el videoclip, que se mueve por la periferia de la que el (S8) participa, en la que nace lo más estimulante que se está haciendo a día de hoy. La selección de videoclips rodados en Super 8 que nos trae Playtime Audiovisuales desgrana una producción heterogénea y pletórica.

Hindou, tema de sonidos tropicales de El Guincho, abre el programa con el videoclip de botes piratas en Super 8 hecho por el joven fotógrafo barcelonés Adrià Cañameras. Laura Ginès y Pere Ginard, o lo que es lo mismo,Laboratorium, micro-factoría catalana dedicada a la ilustración, el cine experimental y la animación, son los responsables del videoclip del tema Llenya d’alzina, de Els nens eutròfics, gozosa celebración de metraje encontrado regional. El realizador Ramon Ayala -uno de los valedores del Super 8 a día de hoy- firma el video dePoor poor the egg, de Le Pianc, imágenes de surrealismo pop y huevos en diversas formas e interpretaciones. Las luces y las texturas son los protagonistas en el video de Holy Ghost (canción de Rita Redshoes) realizado por el portugués Pedro Mira.
John I’m only dancing, video de las estadounidenses Vivian Girls que saca el máximo partido de la belleza destructiva en un desguace (y de los pantalones cortos) es obra de Oriol B. MassatsDostopos, proyecto creado por Ariadna Ribas y Ana Pfaff que explora la relación entre imagen y música y maneja ampliamente el found footage, es el resposable del videoclip de Aplauso, de Alado Sincera, una evocadora pieza tomada por los juegos de los niños. Las animaciones con ecos del universo de Jan Svankmajer son el plato fuerte del video de Víctor Sastre para Minimal 21,La mare absent.

Qué te besen es la canción de los colombianos Aterciopelados ilustrada por el videoclip de found footage salido de exhaustivas excavaciones de Super 8 realizadas por Simón Hernández (muchas de las imágenes pertenecen al propio archivo familiar de Andrea Echeverri, cantante de la banda). La enigmática historia con aires fronterizos deAmor a tientas, canción de Flow, corre a cargo de Santiago TorresLuis López Carrasco, integrante del colectivo Los Hijos, dirige el impresionista y evocador videoclip de La baguette, para The Pyrinerds. Lejanos y extravagantes veranos los de Hawaii, tema de Sacramento, con videoclip del autodidacta y polifacético Tomás PeñaAnna D. Ortuño, dueña de un singular imaginario, firma un colorido y pictórico videoclip festivo para  BulmaEl LlençolMeg and my girlfriend (The Melocotons) es un videoclip que apela a las películas de serie Z de los sesenta a cargo de Catxo y Yago Garbizu.

Una selección a la que nos asomamos, imprescindible de ver para poder comprender su riqueza. En próximas entregas seguiremos recorriendo el ciclo de Super 8 Contemporáneo de esta edición de la mostra, permanezcan en sintonía.