A última xornada do (S8) ten como protagonista especial a Zoe Beloff. Ademais de poder ver unha mostra dos seus traballos, a artista porá un peche á Mostra transportándonos a outra dimensión coa súa performance en 3D analóxico Claire and Don in Slumberland. Falamos con Zoe Beloff, que nos entreabre unha porta aos seus mundos imaxinarios.
La última jornada del (S8) tiene como protagonista especial a Zoe Beloff. Además de poder ver una muestra de sus trabajos, la artista pondrá un cierre a la Mostra transportándonos a otra dimensión con su performance en 3D analógico Claire and Don in Slumberland. Hablamos con Zoe Beloff, que nos entreabre una puerta a sus mundos imaginarios.La última jornada del (S8) tiene como protagonista especial a Zoe Beloff. Además de poder ver una muestra de sus trabajos, la artista pondrá un cierre a la Mostra transportándonos a otra dimensión con su performance en 3D analógico Claire and Don in Slumberland. Hablamos con Zoe Beloff, que nos entreabre una puerta a sus mundos imaginarios.