A colaboración do admirable (e admirado) Vari Caramés no (S8) é un soño longamente acariñado polos seus organizadores, que finalmente se materializou na segunda edición a través da instalación «Pegadas…». Unha instalación que naceu coa mesma Mostra, ao penetrar no territorio inexplorado e turbador do Antigo Cárcere Provincial deA Coruña, escenario do que Caramés soubo extraer toda a súa savia emocional e significativa. Falamos con Vari Caramés, que nos relata súa relación co Cárcere e a concepción mesma desta obra única da que puidemos gozar nesta segunda edición do (S8).La colaboración del admirable (y admirado) Vari Caramés en el (S8) es un sueño largamente acariciado por sus organizadores, que finalmente se materializó en la segunda edición a través de la instalación “Pegadas…”. Una instalación que nació con la misma Mostra, al penetrar en el territorio inexplorado y turbador de la Antigua Cárcel Provincial de A Coruña, escenario del que Caramés ha sabido extraer toda su savia emocional y significativa. Hablamos con Vari Caramés, que nos relata su relación con la Cárcel y la concepción misma de esta obra única de la que pudimos disfrutar en esta segunda edición del (S8).La colaboración del admirable (y admirado) Vari Caramés en el (S8) es un sueño largamente acariciado por sus organizadores, que finalmente se materializó en la segunda edición a través de la instalación “Pegadas…”. Una instalación que nació con la misma Mostra, al penetrar en el territorio inexplorado y turbador de la Antigua Cárcel Provincial de A Coruña, escenario del que Caramés ha sabido extraer toda su savia emocional y significativa. Hablamos con Vari Caramés, que nos relata su relación con la Cárcel y la concepción misma de esta obra única de la que pudimos disfrutar en esta segunda edición del (S8).