O prazo de inscrición para BAICC – Residencia Artística Internacional de Creación xa finalizou.