Cela 11 é unha instalación audiovisual de carácter documental e informativo sobre a recreación da memoria e a recuperación da historia do Cárcere Provincial da Coruña, presentada específicamente para o  (S8) I Mostra de Cinema Periférico. É un proxecto realizado por Anxela Caramés e Ramón Santos, contando coa especial colaboración de Victoria Saco, nos apoios, o soporte técnico e a documentación, xunto con Enrique Lista, na fotografía dixital e as diapositivas.

Cela 11 from s8cinema on Vimeo.

Celda 11 es una instalación audiovisual de carácter documental e informativo sobre la recreación y la recuperación de la historia do Cárcere Provincial da Coruña, presentada específicamente para el (S8) I Mostra de Cinema Periférico. Es un proyecto realizado por Anxela Caramés e Ramón Santos, contando con la especial colaboración de Victoria Saco, en los apoyos, soporte técnico y la documentación, junto con Enrique Lista, en la fotografía dixital y las diapositivas.

Cela 11 from s8cinema on Vimeo.

 

 

<object width=»400″ height=»300″><param name=»allowfullscreen» value=»true» /><param name=»allowscriptaccess» value=»always» /><param name=»movie» value=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ /><embed src=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ type=»application/x-shockwave-flash» allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always» width=»400″ height=»300″></embed></object><p><a href=»http://vimeo.com/12533549″>Cela 11</a> from <a href=»http://vimeo.com/s8cinema»>s8cinema</a> on <a href=»http://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>

instalación estaba formada por varios elementos visuais, sonoros e escritos que funcionando á vez, mais de forma autónoma, provocaban que cada visita fose diferente dependendo do momento no que se entrase á cela, e, tamén, do propio espectador, quen podía elaborar o seu propio relato atendendo ao que máis lle interesase. Por una parte, as imaxes amosaban o estado no que se atopan os diferentes espazos da cadea (dependencias administrativas, sala de visitas, panóptico, celas das galerías principais, enfermería, patios, cociña, lavandería, peluquería módulos de xóvenes e de mulleres…) mediante unha proxección de diapositivas e un vídeo en timelapse que fai un percorrido por todas a dependencias da prisión. Por outro lado, un libro recollía diversas historias que aconteceron na cadea (os presos políticos, o administrador da prisión, a vida dentro do cárcere, o terceiro grao…), e, por último, completábase co audio das entrevistas realizadas a tres persoas vinculadas co Cárcere da Coruña: Xosé Luís Méndez Ferrín coma preso político, Fernanda Pardo coma familiar de preso e Abelardo Domínguez coma funcionario de prisións.

vídeo destinado á web non pretende ser un documento da instalación, máis ben é unha montaxe realizada a posteriori a partir de certos fragmentos sonoros e visuais. Tan só inclúe unha pequena selección dos testemuños das persoas entrevistadas, mesturados con algunhas das imaxes da gravación en vídeo, un paseo polos espazos baleiros da cadea.

<object width=»400″ height=»300″><param name=»allowfullscreen» value=»true» /><param name=»allowscriptaccess» value=»always» /><param name=»movie» value=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ /><embed src=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ type=»application/x-shockwave-flash» allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always» width=»400″ height=»300″></embed></object><p><a href=»http://vimeo.com/12533549″>Cela 11</a> from <a href=»http://vimeo.com/s8cinema»>s8cinema</a> on <a href=»http://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>

La instalación estaba formada por varios elementos visuales, sonoros y escritos que funcionando a la vez, más de forma autónoma, provocaban que cada visita fuese diferente dependiendo del momento en el que se entrase a la celda, y, también, del propio espectador, quien podía elaborar su propio relato atendiendo al que más le interesase. Por una parte, las imágenes mostraban el estado en el que se encontraban los diferentes espacio de la cárcel (dependencias administrativas, sala de visitas, panóptico, celdas de las galerías principales, enfermería, patios, cocina, lavandería, peluquería, módulos de jóvenes y de mujeres…) mediante una proyección de diapositivas y un vídeo en timelapse que hace un recorrido por todas las dependencias de la prisión. Por otro lado, un libro recogía diversas historias que ocurrieron en la cárcel (los presos políticos, el administrador de la prisión, la vida dentro de la cárcel, el tercer grado…), y, por último, se completaba con audio de las entrevistas realizadas a tres personas vinculadas con la cárcel de A Coruña: Xosé Luís Méndez Ferrín como preso político, Fernanda Pardo como familiar de preso y Abelardo Domínguez como funcionario de prisiones.
El video destinado a la web no pretende ser un documento de la instalación, más bien es un montaje realizada a posteriori a partir de ciertos fragmentos sonoros y visuales. Tan solo incluye una pequeña selección de los testimonios de las personas entrevistadas, mezclados con algunas de las imégenes de la grabación en vídeo, un paseo por los espacios vacíos de la cárcel.

<object width=»400″ height=»300″><param name=»allowfullscreen» value=»true» /><param name=»allowscriptaccess» value=»always» /><param name=»movie» value=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ /><embed src=»http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12533549&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1″ type=»application/x-shockwave-flash» allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always» width=»400″ height=»300″></embed></object><p><a href=»http://vimeo.com/12533549″>Cela 11</a> from <a href=»http://vimeo.com/s8cinema»>s8cinema</a> on <a href=»http://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>