A tarde do mércores o Teatro Colón acolleu, cun cheo total, o acontecemento que deu o pistoletazo de saída da segunda edición de (S8) Mostra de Cinema Periférico: a proxección da versión íntegra e restaurada de Metrópolis, obra clave da vangarda cinematográfica dirixida por Fritz Lang. A Orquestra Filarmónica Cidade de Pontevedra baixo a dirección de Javier Viceiro ofreceu unha emocionante interpretación da partitura orixinal da banda sonora, perfecto contrapunto ás impresionantes imaxes da película; unha potente combinación que levou de rúa ao público coruñés. E un comezo perfecto para os catro días que nos esperan, nos que o máis estimulante do cine experimental e periférico tomará o Antigo Cárcere Provincial da Coruña.
La tarde del miércoles el Teatro Colón acogió, con un lleno total, el acontecimiento que dio el pistoletazo de salida de la segunda edición de (S8) Mostra de Cinema Periférico: la proyección de la versión íntegra y restaurada de Metrópolis, obra clave de la vanguardia cinematográfica dirigida por Fritz Lang. La Orquesta Filarmónica Ciudad de Pontevedra bajo la dirección de Javier Viceiro ofreció una emocionante interpretación de la partitura original de la banda sonora, perfecto contrapunto a las impresionantes imágenes de la película; una potente combinación que se llevó de calle al público coruñés. Y un comienzo perfecto para los cuatro días que nos esperan, en los que lo más estimulante del cine experimental y periférico tomará la Antigua Cárcel Provincial de La Coruña.
On this Wednesday evening took place at the Colon Theatre, the opening of the (S8) Mostra de Cinema Periférico second edition with the showing of the complete and restored version of Metropolis that retrieves all the magnificence of this essential pillar of avant-garde film, directed by Fritz Lang. Philharmonic Orchestra of Pontevedra, directed by Javier Viceiro, offered a touching interpretation of the original score, and it was a wonderful accompaniment to those amazing frames. This powerful combination won the soul of the audience. And it also was a perfect opening for these four upcoming days when the Old Provincial Prison of La Coruña will be taken by the most stimulating of experimental and peripheral cinema.