Falamos con Guy Sherwin, que a tarde do venres no Antigo Cárcere ofreceranos, dentro do ciclo Cine Performativo unha mostra do seu fascinante traballo, que expande as fronteiras do cine.Hablamos con Guy Sherwin, que la tarde del viernes en la Antigua Cárcel nos ofrecerá, dentro del ciclo Cine Performativo una muestra de su fascinante trabajo, que expande las fronteras del cine.We had a conversation with Guy Sherwin, who this friday afternoon at the Antigua Cárcel will offer us, as a part of the Performative Cinema Season, a show of his fascinating work, that expands the frontiers of cinema.