Algo pasa en Galicia ou, polo menos, algo pasa na nova xeración de artistas galega. Hoxe na sección “Outros formatos do cine en Galicia. Hoxe” poderemos ver o traballo de catro creadoras ben distintas entre si, entes autónomos, en continua ebulición formal e ideolóxica: María Ruído, Peque Varela, Lara Bacelo e Xisela Franco. Ás 17:oo h e ás 19;00 h na Antigo Cárcere.Algo pasa en Galicia o, por lo menos, algo pasa en la joven generación de artistas gallega. Hoy en la sección «Otros formatos del cine en Galicia. Hoy» podremos ver el trabajo de cuatro creadoras bien distintas entre sí, entes autónomos, en continua ebullición formal e ideológica: María Ruido, Peque Varela, Lara Bacelo y Xisela Franco. A las 17:oo h y a las 19;00 h en la Antigua Cárcel.Algo pasa en Galicia o, por lo menos, algo pasa en la joven generación de artistas gallega. Hoy en la sección «Otros formatos del cine en Galicia. Hoy» podremos ver el trabajo de cuatro creadoras bien distintas entre sí, entes autónomos, en continua ebullición formal e ideológica: María Ruido, Peque Varela, Lara Bacelo y Xisela Franco. A las 17:oo h y a las 19;00 h en la Antigua Cárcel.