Este domingo a segunda edición do (S8) tocou ao seu fin. Unha clausura que non é máis que un punto e seguido, da que esperamos sexa unha cita constante para o público inquedo e atento á evolución do cine que se achegou durante estes días ao Antigo Cárcere. Unhas 5.000 persoas, ás que queremos agradecer polo seu apoio a unha proposta arriscada pero vital. Como Angel Rueda, director da mostra, puntualizou, «Significa que o festival superou a fronteira da curiosidade cara ao edificio. Este ano houbo menos paseantes e máis participantes. A xente respondeu e mostrou interese. Reafírmannos na nosa aposta pola calidade». Por iso, aínda que esta edición apenas acaba de terminar, xa estamos pensando na seguinte. De momento, quedámonos con algunhas das imaxes dun domingo emocionante.Este domingo la segunda edición del (S8) tocó a su fin. Una clausura que no es más que un punto y seguido, de la que esperamos sea una cita constante para el público inquieto y atento a la evolución del cine que se acercó durante estos días a la Antigua Cárcel. Unas 5.000 personas, a las que queremos agradecer por su apoyo a una propuesta arriesgada pero vital. Como Ángel Rueda, director de la mostra, puntualizó, “Significa que el festival superó la frontera de la curiosidad hacia el edificio. Este año hubo menos paseantes y más participantes. La gente respondió y mostró interés. Nos reafirman en nuestra apuesta por la calidad”. Por eso, aunque esta edición apenas acaba de terminar, ya estamos pensando en la siguiente. De momento, nos quedamos con algunas de las imágenes de un domingo emocionante.Este domingo la segunda edición del (S8) tocó a su fin. Una clausura que no es más que un punto y seguido, de la que esperamos sea una cita constante para el público inquieto y atento a la evolución del cine que se acercó durante estos días a la Antigua Cárcel. Unas 5.000 personas, a las que queremos agradecer por su apoyo a una propuesta arriesgada pero vital. Como Ángel Rueda, director de la mostra, puntualizó, “Significa que el festival superó la frontera de la curiosidad hacia el edificio. Este año hubo menos paseantes y más participantes. La gente respondió y mostró interés. Nos reafirman en nuestra apuesta por la calidad”. Por eso, aunque esta edición apenas acaba de terminar, ya estamos pensando en la siguiente. De momento, nos quedamos con algunas de las imágenes de un domingo emocionante.