O (S8), aínda xa finalizada a súa segunda edición, segue dando os seus froitos. Aquí temos o testemuño filmado que logramos obter de Left Hand Rotation, logo de interceptarlos polos recunchos do Antigo Cárcere Provincial de A Coruña. A célula deste grupo sempre á contra, segue articulada e conspirando de novos e creativos xeitos, como deixou testemuño o seu paso polo (S8) coas instalacións Trucador e Atención: Spoiler. Aquí os seus membros, que prefiren non revelar a súa identidade, cóntannos que é e que se propón Left Hand Rotation.

El (S8), aún ya finalizada su segunda edición, sigue dando sus frutos. Aquí tenemos el testimonio filmado que logramos obtener de Left Hand Rotation, después de interceptarles por los recovecos de la Antigua Cárcel Provincial de A Coruña. La célula de este grupo siempre a la contra, sigue articulada y conspirando de nuevas y creativas maneras, como dejó testimonio su paso por el (S8) con las instalaciones Trucador y Atención: Spoiler. Aquí sus miembros, que prefieren no revelar su identidad, nos cuentan qué es y qué se propone Left Hand Rotation.

El (S8), aún ya finalizada su segunda edición, sigue dando sus frutos. Aquí tenemos el testimonio filmado que logramos obtener de Left Hand Rotation, después de interceptarles por los recovecos de la Antigua Cárcel Provincial de A Coruña. La célula de este grupo siempre a la contra, sigue articulada y conspirando de nuevas y creativas maneras, como dejó testimonio su paso por el (S8) con las instalaciones Trucador y Atención: Spoiler. Aquí sus miembros, que prefieren no revelar su identidad, nos cuentan qué es y qué se propone Left Hand Rotation.