EQUIPO

DIRECCIÓN
Ángel Rueda
Ana Domínguez
PRODUCIÓN
Ana Domínguez
PROGRAMACIÓN
Elena Duque
Ángel Rueda

COOPERACIÓN E DESENVOLV. DE PROXECTOS
Nela Fraga

PATROCINIOS
Tamara Blanco
CONVIDADOS E TRÁFICO DE COPIAS
Ximena Losada
ASISTENTE DE CONVIDADOS
Roberto Conde
EDITORIAL
Elena Duque

COMUNICACIÓN
Andrea Villa

ASISTENTE DE PRENSA
Eva Calleja

WEB
La Gaviota Creativa
Alicia Alonso (xestión de contidos)
REDES SOCIAIS
Nela Fraga
TRADUCIÓNS
Cristina Lesmes
Uxía Martínez
DESEÑO GRÁFICO
David Carballal
CONTIDOS AUDIOVISUAIS
Marcos Flórez (NUMAX)
César Seijas (Chiripa)
FOTÓGRAFA
María Meseguer
DOCUMENTACIÓN
Alicia Alonso
DIRECCIÓN TÉCNICA
Ana Dixital
PRODUCIÓN TÉCNICA
Juanma Lodo
DIRECCIÓN DE SON
Sisco Lariño
Son Art
PROXECCIONISTAS
Miguel Núñez
Tono Mejuto
REXIDORAS
Celia Acción
Elena Mansinho

ASISTENTE PRODUCIÓN
Manuel Fuentes

COORDINACIÓN SESIÓNS CENTROS PÚBLICOS DE ENSINO
Cristina de la Torre

BOLSEIRA
Aldara Pagán

VOLUNTARIAS
Víctor Varela
Bruno Yáñez
Marina Torres
Cristina Garcia
Fátima Méndez
Sebastián Isaza
Pablo Vilar
Alejandro Vales
Cristina Ye

CONTIDOS ONLINE

IDEA ORIXINAL
eSe8
DESEÑO E DESENV. DE CONTIDOS ONLINE
Ángel Rueda
Elena Duque
Andrea Villa
PRODUCIÓN E SERVIZO TÉCNICO
NUMAX
Chiripa Producións S.L.U.
La Mota Ediciones (Monkey Week TV)
PRESENTACIÓN PROGRAMAS
Elena Duque
Andrea Villa
Nela Fraga

UNHA PRODUCIÓN DE: