EQUIPO

DIRECCIÓN

 • Ángel Rueda
 • Ana Domínguez 

PRODUCIÓN

 • Ana Domínguez

PROGRAMACIÓN

 • Elena Duque
 • Ángel Rueda

CONVIDADOS E TRÁFICO DE COPIAS

 • Ximena Losada

ASISTENTE DE CONVIDADOS

 • Roberto Conde

COOPERACIÓN E INSTITUCIÓNS

 • Nela Fraga

PATROCINIOS

 • Tamara Blanco

EDITORIAL

 • Elena Duque

MAQUETA

 • David Carballal

TRADUCCIÓNS

 • Cristina Lesmes
 • Andrea Barreira

PRENSA

 • Andrea Villa
 • Andrea Morán

WEB

 • Café Dixital, SL
 • Alicia Alonso (xestión de contidos)

REDES SOCIAIS

 • Nela Fraga

CONTENIDOS AUDIOVISUAIS

 • César Seijas

FOTÓGRAFA

 • María Meseguer

DOCUMENTACIÓN

 • Alicia Alonso

DIRECCIÓN TÉCNICA

 • Ana Dixital

PRODUCIÓN TÉCNICA

 • Juanma Lodo

DIRECCIÓN DE SON

 • Sisco Lariño
 • Son Art

PROXECCIONISTAS

 • Miguel Núñez
 • Tono Mejuto

COORDINACIÓN ESPACIOS

 • Ana Dixital

CONTIDOS ONLINE

IDEA ORIXINAL

 • eSe8

DESEÑO E DESENV. DE CONTENIDOS ONLINE

 • Ángel Rueda
 • Elena Duque
 • Andrea Villa

PRODUCIÓN E SERVIZO TÉCNICO

 • Chiripa Producións S.L.U.

PRESENTACIÓN PROGRAMAS

 • Elena Duque
 • Andrea Villa
 • Nela Fraga

UNHA PRODUCCIÓN DE: