SOSTIBILIDADE

O (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico mantivo desde os seus comezos un compromiso de sustentabilidade ambiental e económica a través de diversas prácticas, como a reciclaxe e reutilización de materiais, mobiliario e estruturas dun ano para outro ou o convenio con medios de transporte público, entre outros. 

Estas e outras accións estiveron sempre nas boas prácticas da Mostra. Nos últimos tempos, o (S8) vén trazando un Pan de Sustentabilidade con obxectivos e principios claros:

  • Diminuír, previr e compensar a nosa pegada ecolóxica.
  • Reducir o consumo de recursos non renovables.
  • Diminuír a xeración de residuos e contaminantes.
  • Previr os impactos ambientais, culturais e sociais derivados da celebración do evento na Coruña, pero tamén a nivel estatal, europeo e global.
  • Promover o uso do transporte sustentable e o consumo de forma responsable coa nosa contorna.
  • Fomentar a conciencia ambiental entre a nosa audiencia. Concienciar sobre as problemáticas ambientais relacionadas co cambio climático, a desertización e os cambios ambientais globais.

Respecto a este último obxectivo mencionado, a nosa programación inclúe cada ano un ciclo de cinema para centros de ensino que, durante o mes previo ao festival, busca concienciar do problema ambiental aos máis pequenos e estimular o seu debate en coloquios posteriores.

Sensibilizar nesta cuestión ao público adulto é tamén unha constante do festival, non só a través das películas, senón a través do ensino de prácticas tipo DIY (faino o teu mesmo) e baixo o principio do decrecimiento. Actividades como:

  • O taller de revelado con flores (green process), ausente de químicos contaminantes, impatido por Phil Hoffman (2018)
  • O taller de cinema sen cámara da man de Madi Piller (2019).
  • Os talleres online de Richard Tuohy e Dianna Barrie (2020) que ensinaron, por exemplo, como facer en casa con materiais reciclados unha cámara estenopeica.
  • O pasado 2022, contamos coa presenza de Dianna Barrie & Richard Tuohy. Os cineastas acudiron desde Australia para impartir, coa súa filosofía D.I.E., un taller no que nos ensinaron, por exemplo, como construír un sinxelo laboratorio caseiro para revelar nós mesmos nosas propias películas. 

Todo iso, permite librarnos de depender dos grandes laboratorios, e aforrar unha importante pegada de carbono en cuantiosos envíos e químicos de revelado.

Na edición 2023, incorpóranse novas accións como:

  • Emprego de coches eléctricos para o desenvolvemento e produción do festival. 
  • A reutilización de lonas e bandeirolas das edicións anteriores nun proxecto de reciclaxe e fabricación de útiles téxtiles, enxoval e accesorios que se porán á venda, coordinado e elaborado pola deseñadora Melania Freire (Premio Mercedes-Benz Fashion Talent 2019) en colaboración con Aida Mosquera (Estilista e Directora de Arte) e manufacturado por usuarios e usuarias de ADCOR – Fundación Adultos Discapacitados de A Coruña. Unha forma orixinal de darlle unha nova vida a estes materiais.
  • Celebración da MESA sobre SUSTENTABILIDADE NOS FESTIVAIS, que reunirá a representantes de diferentes festivais de Galicia, unidos pola súa participación no PACTO CULTURA SUSTENTABLE.  

IGUALDADE DE XÉNERO

O (S8) é un evento cultural programado, organizado e protagonizado por mulleres.

Isto transcende tanto na forma de traballar e funcionar en equipo, así como na programación. Na propia esencia do festival, ?o periférico?, está na nosa vontade impulsar un cinema libre e independente. Un cinema de difícil distribución, pola súa natureza vangardista que o deixa fóra dos circuítos comerciais, pero tamén por unha cuestión de rumbo de xénero.

Froito deste compromiso coa igualdade de xénero son as accións que leva a cabo cada ano o festival, como o fomento dun público diverso (idade, nacionalidade, identidade…), o emprego dunha linguaxe non sexista, libre de estereotipos e prexuízos ou a presenza de mulleres na programación (artistas, directoras, grupos de/con mulleres, conferenciantes…). Pero, sobre todo, evidénciase na repartición de responsabilidades, xa que non só conta cun equipo paritario (60% mulleres; 50% homes), senón que todos os equipos do (S8) están dirixidos por mulleres (dirección, programación, produción, educación, técnica, prensa, patrocinios, convidados e actividades).