XORNADAS DE CINEMA PARA CENTROS PÚBLICOS DE ENSINO DIDÁCTICA Durante os últimos anos, o (S8) inclúe na súa programación previa aos días da Mostra unhas xornadas de cinema para centros públicos de ensino co obxectivo de ampliar o radio de acción do festival, afianzando...