ENTRADAS

RESERVA PREVIA DE ENTRADAS GRATUÍTAS
Para acudir as sesións será preciso realizar reserva previa de entrada nesta ligazón, de xeito gratuíto, cun máximo de dúas por persoa.

As entradas serán nominais, para garantir un rexistro de espectadores que permita realizar a  trazabilidade en caso de ser necesario. Os datos de contacto recollidos son para garantir a seguridade, e serán utilizados única e exclusivamente con este obxectivo.  Este arquivo custodiarase por un período non inferior a tres meses nin superior a nove meses.

Os accesos a cada sesión abriranse 30 minutos antes do comezo. Compre destacar que as entradas NON validadas 10 minutos antes do inicio da sesión poderán reasignarse a outra persoa.

PROTOCOLO COVID19 
Establécese un protocolo COVID-19 que se debe seguir en cada espazo. No mesmo recóllese a desinfección de mans con xel hidroalcohólico no acceso, e o uso obrigatorio de máscara en todo momento (salvo presentación de xustificante que acredite estar exento de facelo). O percorrido de entrada e saída estará debidamente sinalizado, e debése ocupar a cadeira asignada, non podendo cambiar o seu emprazamento nin a cadeira.

Ao final do espectáculo deberase prestar atención ás indicacións do equipo de acomodación para evacuar o recinto de forma organizada, escalonada e controlada.Os espazos baleiranse completamente de público para proceder á hixenización do mobiliario entre as montaxes. 

SEDES 

(S8) Mostra de Cinema Periférico, ten lugar en A Coruña. Cidade con grande tradición cinematográfica, na que se realizou a primeira filmación en España co cinematógrafo dos irmáns Lumiére. (Entierro del General Sánchez Bregua, José Sellier, 1897). Situada no Noroeste da Península Ibérica, A Coruña, Balcón do Atlántico, é unha cidade milenaria, atlántica e cosmopolita, onde o océano foi protagonista dos seus máis de 2.000 anos de historia. A Coruña é unha cidade de infinitas posibilidades. Da máis tranquila paisaxe mariña ás súas rúas vitais, iluminadas polo sol ou o neon. Desde voces que proclaman existencias nos postos de peixe e marisco ata os paseos pola Cidade Vella, polo Paseo Marítimo ou polas súas praias de areas finas e brancas. Con lugares para o ocio e espazos naturais onde gozarmos de vistas e paisaxes espectaculares. Desde arte e museos, pasando por restaurantes, tascas, pubs e bares ata discotecas, o casino e os recitais de música clásica. A Coruña é unha cidade onde o lecer e a cultura fúndense para dar como resultado apaixoantes percorridos.

SALA (S8) PALEXCO

Érguese sobre o Peirao de Transatlánticos do porto coruñés, xunto ás mariñas deportivas. Está estratexicamente situado no centro da cidade, a escasos minutos a pé do núcleo comercial, hostaleiro, cultural e de lecer da Coruña. A sala forma parte dun edificio deseñado polos afamados arquitectos César Portela e Ricardo Bofill, e convertido xa nunha construción icónica na cidade.

FILMOTECA DE GALICIA

Filmoteca galega, de eminente labor no campo da recuperación, catalogación e custodia das producións e obras do patrimonio audiovisual e fotográfico galego, así como da difusión da cultura cinematográfica universal en Galiza.

DOMUS

A Domus é un museo interactivo dedicado de forma global e monográfica ao ser humano que tamén conta cunha ampla sala de cinema. Atópase nun edificio obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e César Portela. A fachada que dá ao paseo marítimo cúrvase como a vela dun barco ao vento ofrecendo dita imaxe á cidade. 

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

A Fundación Luís Seoane está situada nun antigo cuartel rehabilitado e inaugurado en maio de 2003. Ademais de investigar e divulgar a obra e o legado intelectual de Seoane, a Fundación desenvolve unha grande variedade de proxectos en torno á cultura e o pensamento contemporáneos.